Onze kwaliteit

 

Het KOMO attest-met-productcertificaat van KIWA staat borg voor gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de geleverde producten.

komologo

CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk het is een wettelijke verplichting. Deze markering stelt minimumeisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

NL BSB certificaat is een verklaring dat de geproduceerde elementen van beton voldoen aan de in het certificaat vastgelegde milieutechnische specificatie van het Bouwstoffenbesluit (BSB).

 

logo_BFBNnieuw

 

Het milieu 

Ons streven naar kwaliteit gaat gelijk op met onze zorg voor een beter milieu. Wij gebruiken voor onze productie alleen natuurlijke grondstoffen die voorzien zijn van een kwaliteitscertificering. Door het optimaliseren van het productieproces waardoor uitval tot een minimum wordt beperkt, het terugvoeren van restbeton in de productie en door het volledig recyclen van onze producten, wordt de belasting voor het milieu tot een minimum beperkt. Ons bedrijf wil met een zo laag mogelijke milieubelasting een duurzame en hoge kwaliteitsstandaard bereiken. Wij onderschrijven dan ook het belang van duurzaam bouwen.

 

lab2             lab4             lab3  

Contact Form Powered By : XYZScripts.com